ตำแหน่งและยศตำรวจ(ไทย-อังกฤษ) - สภ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ ตำแหน่งและยศตำรวจ(ไทย-อังกฤษ) - สภ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์
 
สถานีตำรวจภูธรกุยบุรี อ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ ... ที่ตั้ง 771 ม.1 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทรศัพท์ 0-3268-1698 , 09-5442-0045 โทรสาร 0-3268-2146 E-mail: kuiburipolice7@gmail.com
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บุคลากร
กต.ตร.สภ.กุยบุรี
สถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม
ร้องเรียน แจ้งเบาะแส
สถานภาพทั่วไป
คดีค้ามนุษย์
สมุดเยี่ยม ( new )
สถานที่ท่องเที่ยว
พัฒนาเว็บไซค์
ผู้ดูแลระบบ
ตรวจสอบข้อมูล
เว็บไซต์ตำรวจประจวบฯ
website หน่วยงาน จว.ปข
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจภูธรภาค ๑ - ๙
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจ ภ.7
กองการสอบ ตร.
การติดต่อราชการ สภ.ฯ
ระเบียบตำรวจเกี่ยวคดี
ระเบียบตำรวจไม่เกี่ยวคดี
กฎหมายดอดคอม
กรมบัญชีกลาง
รหัสไปรษณีย์ทั่วประเทศ
ดิกชันนารีออนไลน์
ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์
ตรวจสลากรัฐบาล
ตรวจสลากออมสิน
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
ตำแหน่งและยศตำรวจ
สถิติคดีอาญา/จราจร
บัญชีเงินเดือนตำรวจ 2558
จรรยาบรรณของตำรวจ

คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
5813818 _VISITORS
บุคคลออนไลน์
ขณะนี้มี 85649 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ผบก.ภ.จว.ประจวบฯ

พล.ต.ต.สุรศักดิ์  สุขแสวง
ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์

พล.ต.ต.สุรศักดิ์  สุขแสวง
ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์

ผกก.สภ.กุยบุรี

พ.ต.อ.สมชาญ พิณคันเงิน  ผกก.สภ.กุยบุรี
พ.ต.อ.สมชาญ  พิณคันเงิน
ผกก.สภ.กุยบุรี

ค่านิยมหลัก 12 ประการ

ค่านิยมหลัก 12 ประการ

เว็บไซต์สำคัญ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
link
เกาะติดสถานการณ์ภาคใต้
ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลจ่ายตรง
personnel
กรมการจัดหางาน
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
เตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม
แจ้งเว็บไซต์ผิดกฏหมาย
สำนักงานคุ้มครองพยาน
 
E-mail
facebook สภ.กุยบุรี

facebook สภ.กุยบุรี

facebook ตำรวจภูธรภาค7 (ส่วนกลาง)

police lostcar

ตำแหน่งและยศตำรวจ(ไทย-อังกฤษ)

........................................................................................................

ตำแหน่งข้าราชการตำรวจ
( Police Administrative Positions )
 

ลูกแถว 

Serviceman

ผู้บังคับหมู่ 

Squad Leader

รองสารวัตร 

Sub-Inspector

สารวัตร 

Inspector

สารวัตรแผนก 

Inspector (ถ้ามีสารวัตรงานอยู่ใต้บังคับ บัญชาสารวัตรแผนกใช้คำว่า Chief Inspector)

สารวัตรงาน 

Inspector

สารวัตรอำนวยการ 

Staff Inspector

สารวัตรสืบสวนสอบสวน 

Investigation Inspector

สารวัตรป้องกันปราบปราม 

Administration and Crime Control Inspector

สารวัตรจราจร 

Traffic Inspector

สารวัตรใหญ่ 

Chief Inspector

รองผู้กำกับการ 

Deputy Superintendent

ผู้กำกับการ 

Superintendent

รองผู้บังคับการ 

Deputy commander

ผู้บังคับการ 

Commander

ผู้ช่วยผู้บัญชาการ 

Assistant commissioner

รองผู้บัญชาการ 

Deputy Commissioner

ผู้บัญชาการ 

Commissioner

ผู้ช่วยผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ 

Assistant Commissioner-General

รองผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ 

Deputy Commissioner-General

ผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ 

Commissioner-General, Royal Thai Police

 

 


 

ยศของข้าราชการตำรวจ 
ยศของข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ใช้คำย่อ
ดังต่อไปนี้
        

ชื่อยศ
( ภาษาไทย)

คำย่อ

ชื่อยศ
( ภาษาอังกฤษ)

คำย่อ

พลตำรวจเอก

พล.ต.อ.

Police General

Pol.Gen.

พลตำรวจโท

พล.ต.ท.

Police Lieutenant  General

Pol.Lt.Gen.

พลตำรวจตรี

พล.ต.ต.

Police Major General

Pol.Maj.Gen.

พลตำรวจจัตวา

พล.จ.ต.

Police Brigadier General

Pol.Bri.Gen.

พันตำรวจเอก

พ.ต.อ.

Police Colonel

Pol.Col.

พันตำรวจโท

พ.ต.ท.

Police Lieutenant Colonel

Pol.Lt.Col.

พันตำรวจตรี

พ.ต.ต.

Police Major 

Pol.Maj.

ร้อยตำรวจเอก

ร.ต.อ.

Police Captain

Pol.Capt.

ร้อยตำรวจโท

ร.ต.ท.

Police Lieutenant

Pol.Lt.

ร้อยตำรวจตรี

ร.ต.ต.

Police Sub-Lieutenant

Pol.Sub.Lt.

นายดาบตำรวจ

ด.ต.

Police Senior Sergeant Major

Pol.Sen.Sgt.Maj.

จ่าสิบตำรวจ

จ.ส.ต.

Police Sergeant Major

Pol.Sgt.Maj.

สิบตำรวจเอก

ส.ต.อ.

Police Sergeant

Pol.Sgt.

สิบตำรวจโท

ส.ต.ท.

Police Corporal

Pol.Cpl.

สิบตำรวจตรี

ส.ต.ต.

Police Lance Corporal

Pol.L/C.

พลตำรวจ

พลฯ

Police Constable

Pol.Const.