เว็บไชต์หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - สภ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ เว็บไชต์หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - สภ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์
 
สถานีตำรวจภูธรกุยบุรี อ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ ... ที่ตั้ง 770 ม.1 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทรศัพท์ 0-3268-1698 , 0-3268-2146 โทรสาร 0-3268-2146 E-mail: kuiburipolice7@gmail.com
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บุคลากร
กต.ตร.สภ.กุยบุรี
สถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม
ร้องเรียน แจ้งเบาะแส
สถานภาพทั่วไป
คดีค้ามนุษย์
สมุดเยี่ยม ( new )
สถานที่ท่องเที่ยว
พัฒนาเว็บไซค์
ผู้ดูแลระบบ
ตรวจสอบข้อมูล
เว็บไซต์ตำรวจประจวบฯ
website หน่วยงาน จว.ปข
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจภูธรภาค ๑ - ๙
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจ ภ.7
กองการสอบ ตร.
การติดต่อราชการ สภ.ฯ
ระเบียบตำรวจเกี่ยวคดี
ระเบียบตำรวจไม่เกี่ยวคดี
กฎหมายดอดคอม
กรมบัญชีกลาง
รหัสไปรษณีย์ทั่วประเทศ
ดิกชันนารีออนไลน์
ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์
ตรวจสลากรัฐบาล
ตรวจสลากออมสิน
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
ตำแหน่งและยศตำรวจ
สถิติคดีอาญา/จราจร
บัญชีเงินเดือนตำรวจ 2558
ตรวจสอบ รถ/คน หาย

 ตรวจสอบรถหาย

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน

ราคาน้ำมัน
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2018
อา พฤ
29301 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
สถิติผู้เยี่ยมชม
2430312 _VISITORS
บุคคลออนไลน์
ขณะนี้มี 8183 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ผบก.ภ.จว.ประจวบฯ

พล.ต.ต.พัฒนา เพศยนาวิน
ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์

พล.ต.ต.พัฒนา เพศยนาวิน
ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์

ผกก.สภ.กุยบุรี

พ.ต.อ.วิศิษฐ์ สังขนันท์  ผกก.สภ.กุยบุรี
พ.ต.อ.วิศิษฐ์   สังขนันท์
ผกก.สภ.กุยบุรี

ค่านิยมหลัก 12 ประการ

ค่านิยมหลัก 12 ประการ

จรรยาบรรณของตำรวจ

คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

เว็บไซต์สำคัญ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
link
เกาะติดสถานการณ์ภาคใต้
ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลจ่ายตรง
personnel
กรมการจัดหางาน
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
เตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม
แจ้งเว็บไซต์ผิดกฏหมาย
สำนักงานคุ้มครองพยาน
 
E-mail
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
อากาศวันนี้

facebook สภ.กุยบุรี

facebook สภ.กุยบุรี

facebook ตำรวจภูธรภาค7 (ส่วนกลาง)

police lostcar

เว็บไชต์หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

..............................................................................................................

                                                                                                   
 bullet_circle.gif - 65 Bytes เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
bullet_circle.gif - 65 Bytes สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

bullet_circle.gif - 65 Bytes สำนักงานพัฒนาชุมชน 
bullet_circle.gif - 65 Bytes สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง 
bullet_circle.gif - 65 Bytes สำนักงานที่ดิน 
bullet_circle.gif - 65 Bytes สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
bullet_circle.gif - 65 Bytes การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
bullet_circle.gif - 65 Bytes สนง.ประปาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

bullet_circle.gif - 65 Bytes สนง.คลังจังหวัด
bullet_circle.gif - 65 Bytes สนง.สรรพสามิตรพื้นที่จังหวัดประจวบ 
bullet_circle.gif - 65 Bytes สนง.สรรพากรพื้นที่จังหวัดประจวบฯ
bullet_circle.gif - 65 Bytes สนง.พานิชย์จังหวัดประจวบฯ
bullet_circle.gif - 65 Bytes สนง.พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดประจวบฯ
bullet_circle.gif - 65 Bytes สนง.การค้าภายในจังหวัดประจวบฯ 
bullet_circle.gif - 65 Bytes สนง.ประกันภัยจังหวัดประจวบฯ 
bullet_circle.gif - 65 Bytes สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบฯ
bullet_circle.gif - 65 Bytes สนง.จัดหางานจังหวัดประจวบฯ
bullet_circle.gif - 65 Bytes สนง.ประกันสังคมจังหวัดประจวบฯ
bullet_circle.gif - 65 Bytes สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ประจวบฯ 
bullet_circle.gif - 65 Bytes นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
bullet_circle.gif - 65 Bytes สถานสงเคราะห์จังหวัดประจวบฯ
bullet_circle.gif - 65 Bytes ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบฯ
bullet_circle.gif - 65 Bytes ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ(SME bank)
bullet_circle.gif - 65 Bytes ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดประจวบฯ
bullet_circle.gif - 65 Bytes สนง.ททท.ภาคกลางเขต 2 จังหวัดประจวบฯ
bullet_circle.gif - 65 Bytes สนง.เกษตรและสหกรณ์
bullet_circle.gif - 65 Bytes สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบฯ.
bullet_circle.gif - 65 Bytes สนง.ประมงจังหวัดประจวบฯ
bullet_circle.gif - 65 Bytes สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์
bullet_circle.gif - 65 Bytes หาด วนกร. 
bullet_circle.gif - 65 Bytes สนง.วัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ
bullet_circle.gif - 65 Bytes สนง.เขตพื้นที่การศึกษา 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
bullet_circle.gif - 65 Bytes สนง.เขตพื้นที่การศึกษา 2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
bullet_circle.gif - 65 Bytes อุทยานวิทยาศาสตร์หว้ากอ
bullet_circle.gif - 65 Bytes สนง.สาธารณสุขจังหวัดประจวบฯ
bullet_circle.gif - 65 Bytes สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบฯ
bullet_circle.gif - 65 Bytes กรมทางหลวง
bullet_circle.gif - 65 Bytes ท่าอากาศยานหัวหิน(กรมการขนส่งทางอากาศ)
bullet_circle.gif - 65 Bytes กรมการขนส่งทางน้ำและพานิชย์นาวี
bullet_circle.gif - 65 Bytes สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
bullet_circle.gif - 65 Bytes สนง.อัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
bullet_circle.gif - 65 Bytes อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ 
bullet_circle.gif - 65 Bytes กาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
bullet_circle.gif - 65 Bytes ธนาคารอาคารสงเคราะห์