คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.กุยบุรี - สภ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.กุยบุรี - สภ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์
 
สถานีตำรวจภูธรกุยบุรี อ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ ... ที่ตั้ง 771 ม.1 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทรศัพท์ 0-3268-1698 , 09-5442-0045 โทรสาร 0-3268-2146 E-mail: kuiburipolice7@gmail.com
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บุคลากร
กต.ตร.สภ.กุยบุรี
สถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม
ร้องเรียน แจ้งเบาะแส
สถานภาพทั่วไป
คดีค้ามนุษย์
สมุดเยี่ยม ( new )
สถานที่ท่องเที่ยว
พัฒนาเว็บไซค์
ผู้ดูแลระบบ
ตรวจสอบข้อมูล
เว็บไซต์ตำรวจประจวบฯ
website หน่วยงาน จว.ปข
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจภูธรภาค ๑ - ๙
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจ ภ.7
กองการสอบ ตร.
การติดต่อราชการ สภ.ฯ
ระเบียบตำรวจเกี่ยวคดี
ระเบียบตำรวจไม่เกี่ยวคดี
กฎหมายดอดคอม
กรมบัญชีกลาง
รหัสไปรษณีย์ทั่วประเทศ
ดิกชันนารีออนไลน์
ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์
ตรวจสลากรัฐบาล
ตรวจสลากออมสิน
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
ตำแหน่งและยศตำรวจ
สถิติคดีอาญา/จราจร
บัญชีเงินเดือนตำรวจ 2558
จรรยาบรรณของตำรวจ

คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
5813796 _VISITORS
บุคคลออนไลน์
ขณะนี้มี 85643 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ผบก.ภ.จว.ประจวบฯ

พล.ต.ต.สุรศักดิ์  สุขแสวง
ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์

พล.ต.ต.สุรศักดิ์  สุขแสวง
ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์

ผกก.สภ.กุยบุรี

พ.ต.อ.สมชาญ พิณคันเงิน  ผกก.สภ.กุยบุรี
พ.ต.อ.สมชาญ  พิณคันเงิน
ผกก.สภ.กุยบุรี

ค่านิยมหลัก 12 ประการ

ค่านิยมหลัก 12 ประการ

เว็บไซต์สำคัญ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
link
เกาะติดสถานการณ์ภาคใต้
ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลจ่ายตรง
personnel
กรมการจัดหางาน
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
เตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม
แจ้งเว็บไซต์ผิดกฏหมาย
สำนักงานคุ้มครองพยาน
 
E-mail
facebook สภ.กุยบุรี

facebook สภ.กุยบุรี

facebook ตำรวจภูธรภาค7 (ส่วนกลาง)

police lostcar

คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.กุยบุรี

.................................................................................................
      
logo_kttr1.gif - 32.11 Kb

 

คณะกรรมการ กต.ตร.
สภ.กุยบุรี
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจสอบ และติดตามการบริหารงานตำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกิจการตำรวจ และพัฒนาบุคลากรใน สถานีตำรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และติดตามการบริหารงานทุกระดับ สภ.กุยบุรี มีคณะกรรมการตำรวจ ดังนี้

 


นายอำไพ หุ่นงาม

 

นายอำไพ หุ่นงาม
กำนันตำบลเขาแดง อ.กุยบุรี จว.ประจวบฯ ประธาน กต.ตร.ฯ

Active 


Tel. 

 

 

E-Mail 

 

 

Location 


 

Age 


 

read on

พ.ต.อ.วิศิษฐ์ สังขนันท์  ผกก.สภ.กุยบุรี

พ.ต.อ.สมชาญ พิณคันเงิน 
ผกก.สภ.กุยบุรี รองประธานฯ

Active 

 


Tel. 

089-7409888

E-Mail 

-

Location 


 

Age 

 

read on

นางปิยนุช   ตั้งบูรพาจิตร์

นางปิยนุช ตั้งบูรพาจิตร์
นายกเทศมนตรีตำบลกุยบุรี      กรรมการ

Active 

 


Tel. 


 

E-Mail 


 

Location 


 

Age 


 

read on

นายกำจร  ป้านทอง

นายกำจร   ป้านทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุยบุรีวิทยา  กรรมการฯ 

Active 

 


Tel. 

 

E-Mail 

 

Location 

 

Age 

 

read on

นายอุดมสิทธิ์ จันทร์เรือง

นาย บุญโชค ลีธีระ
ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก       กรรมการฯ

Active 

 


Tel. 

 

E-Mail 

 

Location 

 

Age 

 

read on

weramech-s.jpg - 37.48 Kb

 

พ.ต.ท.วีรเมศว์  วีรสุธีกุล

รอง ผกก.สส.สภ.กุยบุรี       กรรมการฯ

Active 

 


Tel. 

 089-1639659

 

E-Mail 


 
 

Location 

   

Age 


 
 

read on


perawat-s.jpg - 35.85 Kb


พ.ต.ท.พีรวัส  ชูแก้ว
รอง ผกก.ป.สภ.กุยบุรี    กรรมการฯ

Active 

 


Tel. 

086-3272800  

E-Mail 

   

Location 

   

Age 


 
 

read on

tassanai-s.jpg - 34.36 Kbพ.ต.ท.ทัศนัย ทรัพย์สุข
รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.กุยบุรี กรรมการฯ                                        Active  

Tel. 

081-9918646  

E-Mail 

   

Location 

   

Age 


 
 

read on

นายสมบูรณ์ พิพัฒน์เสถียรไทย

นายวิทูรย์    รัศมี
ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก     กรรมการฯ

Active 

 


Tel. 

 

E-Mail 

 

Location 

 

Age 

 

read on

นายไพฑูรย์ แตงเจริญ

นายสมสกุล    สีสันต์
ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก กรรมการฯ

Active 

 


Tel. 

 

E-Mail 

 

Location 

 

Age 

 

read on

นายณรงค์ศักดิ์ พิพัฒน์เสถียรไทย

นายกำธร    กราดกลิ่น
ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก 
กรรมการฯ

Active 

 


Tel. 


 

E-Mail 


 

Location 


 

Age 


 

read on

นายกำจัด กล่อมศรี

นายกำจัด    กล่อมศรี 
ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก กรรมการฯ 

Active 

 


Tel. 


 

E-Mail 


 

Location 


 

Age 


 

read on

นายไพฑูรย์ วงษ์พรามณ์

นายไพฑูรย์    วงษ์พราหมณ์
ประชาชนที่มาจากการเลือก  กรรมการฯ

Active 

 


Tel. 


 

E-Mail 


 

Location 


 

Age 


 

read on

นายน้อย กรีดกราย

นายทศพร สีวัง
ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก
  กรรมการฯ 

Active 

 


Tel. 


 

E-Mail 


 

Location 


 

Age 


 

read on

kittiwut.jpg - 12.85 Kb

นายอำพล    จัดภัย
ประชาชนที่มาจากการเลือก กรรมการฯ 

Active 

 


Tel. 


 

E-Mail 


 

Location 


 

Age 


 

read on

นางทองพูน รัตนเมตตา

นางโสภา ชวนวัน
ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก กรรมการฯ 

Active 

 


Tel. 


 

E-Mail 


 

Location 


 

Age 


 

read on

นางจงกล เลือดแดง

นางชมพู    จับใจ
ประชาชนที่มาจากการเลือก กรรมการฯ

Active 

 


Tel. 


 

E-Mail 


 

Location 


 

Age 


 

read on

ร.ต.ท.(หญิง)สุภาพ มาศิริ

ร.ต.ท. หญิง สุภาพ มาศิริ
ข้าราชการบำนาญจากการคัดเลือก กรรมการฯ

Active 

 


Tel. 


 

E-Mail 


 

Location 


 

Age 


 

read on

ร.ต.อ.เอนก ฝ่ายเดช
รอง สว.ธร.สภ.กุยบุรี เลขานุการ

Active 


Tel. 


 

E-Mail 

-

Location 

 

Age 


 

read on

somrak-ss.jpg - 37.09 Kb

ร.ต.อ.สมรัก  น้อยม่วง
รอง สวป.สภ.กุยบุรี    กรรมการฯ

Active 

 


Tel. 

 

E-Mail 

-

Location 


 

Age 

    
 

read on

k3102.jpg - 16.34 Kb

ร.ด.ต.ไกรสิงห์ แก้วไพร
รอง สว.(ป)สภ.กุยบุรี กรรมการฯ

Active 

 


Tel. 

 

E-Mail 

 

Location 

 

Age 

 

read on

somboon-ss.jpg - 38.84 Kb

ด.ต.สมบูรณ์ แสงสว่าง
ผบ.หมู่ งาน(ป.)สภ.กุยบุรี ผช.เลขานุการฯ

Active 

 


Tel. 

 

E-Mail 

 

Location

 

Age 

 

read on