คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.กุยบุรี - สภ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.กุยบุรี - สภ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์
 
สถานีตำรวจภูธรกุยบุรี อ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ ... ที่ตั้ง 771 ม.1 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทรศัพท์ 0-3268-1698 , 09-5442-0045 โทรสาร 0-3268-2146 E-mail: kuiburipolice7@gmail.com
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บุคลากร
กต.ตร.สภ.กุยบุรี
สถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม
ร้องเรียน แจ้งเบาะแส
สถานภาพทั่วไป
คดีค้ามนุษย์
สมุดเยี่ยม ( new )
สถานที่ท่องเที่ยว
พัฒนาเว็บไซค์
ผู้ดูแลระบบ
ตรวจสอบข้อมูล
เว็บไซต์ตำรวจประจวบฯ
website หน่วยงาน จว.ปข
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจภูธรภาค ๑ - ๙
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจ ภ.7
กองการสอบ ตร.
การติดต่อราชการ สภ.ฯ
ระเบียบตำรวจเกี่ยวคดี
ระเบียบตำรวจไม่เกี่ยวคดี
กฎหมายดอดคอม
กรมบัญชีกลาง
รหัสไปรษณีย์ทั่วประเทศ
ดิกชันนารีออนไลน์
ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์
ตรวจสลากรัฐบาล
ตรวจสลากออมสิน
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
ตำแหน่งและยศตำรวจ
สถิติคดีอาญา/จราจร
บัญชีเงินเดือนตำรวจ 2558
สถิติผู้เยี่ยมชม
4506344 _VISITORS
บุคคลออนไลน์
ขณะนี้มี 24828 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ผบก.ภ.จว.ประจวบฯ

พล.ต.ต.สุรศักดิ์  สุขแสวง
ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์

พล.ต.ต.สุรศักดิ์  สุขแสวง
ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์

ผกก.สภ.กุยบุรี

พ.ต.อ.สมชาญ พิณคันเงิน  ผกก.สภ.กุยบุรี
พ.ต.อ.สมชาญ  พิณคันเงิน
ผกก.สภ.กุยบุรี

ค่านิยมหลัก 12 ประการ

ค่านิยมหลัก 12 ประการ

จรรยาบรรณของตำรวจ

คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

เว็บไซต์สำคัญ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
link
เกาะติดสถานการณ์ภาคใต้
ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลจ่ายตรง
personnel
กรมการจัดหางาน
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
เตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม
แจ้งเว็บไซต์ผิดกฏหมาย
สำนักงานคุ้มครองพยาน
 
E-mail
facebook สภ.กุยบุรี

facebook สภ.กุยบุรี

facebook ตำรวจภูธรภาค7 (ส่วนกลาง)

police lostcar

คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.กุยบุรี

.................................................................................................
      
logo_kttr1.gif - 32.11 Kb

 

คณะกรรมการ กต.ตร.
สภ.กุยบุรี
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจสอบ และติดตามการบริหารงานตำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกิจการตำรวจ และพัฒนาบุคลากรใน สถานีตำรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และติดตามการบริหารงานทุกระดับ สภ.กุยบุรี มีคณะกรรมการตำรวจ ดังนี้

 


นายอำไพ หุ่นงาม

 

นายอำไพ หุ่นงาม
กำนันตำบลเขาแดง อ.กุยบุรี จว.ประจวบฯ ประธาน กต.ตร.ฯ

Active 


Tel. 

 

 

E-Mail 

 

 

Location 


 

Age 


 

read on

พ.ต.อ.วิศิษฐ์ สังขนันท์  ผกก.สภ.กุยบุรี

พ.ต.อ.สมชาญ พิณคันเงิน 
ผกก.สภ.กุยบุรี รองประธานฯ

Active 

 


Tel. 

089-7409888

E-Mail 

-

Location 


 

Age 

 

read on

นางปิยนุช   ตั้งบูรพาจิตร์

นางปิยนุช ตั้งบูรพาจิตร์
นายกเทศมนตรีตำบลกุยบุรี      กรรมการ

Active 

 


Tel. 


 

E-Mail 


 

Location 


 

Age 


 

read on

นายกำจร  ป้านทอง

นายกำจร   ป้านทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุยบุรีวิทยา  กรรมการฯ 

Active 

 


Tel. 

 

E-Mail 

 

Location 

 

Age 

 

read on

นายอุดมสิทธิ์ จันทร์เรือง

นาย บุญโชค ลีธีระ
ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก       กรรมการฯ

Active 

 


Tel. 

 

E-Mail 

 

Location 

 

Age 

 

read on

weramech-s.jpg - 37.48 Kb

 

พ.ต.ท.วีรเมศว์  วีรสุธีกุล

รอง ผกก.สส.สภ.กุยบุรี       กรรมการฯ

Active 

 


Tel. 

 089-1639659

 

E-Mail 


 
 

Location 

   

Age 


 
 

read on


perawat-s.jpg - 35.85 Kb


พ.ต.ท.พีรวัส  ชูแก้ว
รอง ผกก.ป.สภ.กุยบุรี    กรรมการฯ

Active 

 


Tel. 

086-3272800  

E-Mail 

   

Location 

   

Age 


 
 

read on

tassanai-s.jpg - 34.36 Kbพ.ต.ท.ทัศนัย ทรัพย์สุข
รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.กุยบุรี กรรมการฯ                                        Active  

Tel. 

081-9918646  

E-Mail 

   

Location 

   

Age 


 
 

read on

นายสมบูรณ์ พิพัฒน์เสถียรไทย

นายวิทูรย์    รัศมี
ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก     กรรมการฯ

Active 

 


Tel. 

 

E-Mail 

 

Location 

 

Age 

 

read on

นายไพฑูรย์ แตงเจริญ

นายสมสกุล    สีสันต์
ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก กรรมการฯ

Active 

 


Tel. 

 

E-Mail 

 

Location 

 

Age 

 

read on

นายณรงค์ศักดิ์ พิพัฒน์เสถียรไทย

นายกำธร    กราดกลิ่น
ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก 
กรรมการฯ

Active 

 


Tel. 


 

E-Mail 


 

Location 


 

Age 


 

read on

นายกำจัด กล่อมศรี

นายกำจัด    กล่อมศรี 
ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก กรรมการฯ 

Active 

 


Tel. 


 

E-Mail 


 

Location 


 

Age 


 

read on

นายไพฑูรย์ วงษ์พรามณ์

นายไพฑูรย์    วงษ์พราหมณ์
ประชาชนที่มาจากการเลือก  กรรมการฯ

Active 

 


Tel. 


 

E-Mail 


 

Location 


 

Age 


 

read on

นายน้อย กรีดกราย

นายทศพร สีวัง
ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก
  กรรมการฯ 

Active 

 


Tel. 


 

E-Mail 


 

Location 


 

Age 


 

read on

kittiwut.jpg - 12.85 Kb

นายอำพล    จัดภัย
ประชาชนที่มาจากการเลือก กรรมการฯ 

Active 

 


Tel. 


 

E-Mail 


 

Location 


 

Age 


 

read on

นางทองพูน รัตนเมตตา

นางโสภา ชวนวัน
ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก กรรมการฯ 

Active 

 


Tel. 


 

E-Mail 


 

Location 


 

Age 


 

read on

นางจงกล เลือดแดง

นางชมพู    จับใจ
ประชาชนที่มาจากการเลือก กรรมการฯ

Active 

 


Tel. 


 

E-Mail 


 

Location 


 

Age 


 

read on

ร.ต.ท.(หญิง)สุภาพ มาศิริ

ร.ต.ท. หญิง สุภาพ มาศิริ
ข้าราชการบำนาญจากการคัดเลือก กรรมการฯ

Active 

 


Tel. 


 

E-Mail 


 

Location 


 

Age 


 

read on

ร.ต.อ.เอนก ฝ่ายเดช
รอง สว.ธร.สภ.กุยบุรี เลขานุการ

Active 


Tel. 


 

E-Mail 

-

Location 

 

Age 


 

read on

somrak-ss.jpg - 37.09 Kb

ร.ต.อ.สมรัก  น้อยม่วง
รอง สวป.สภ.กุยบุรี    กรรมการฯ

Active 

 


Tel. 

 

E-Mail 

-

Location 


 

Age 

    
 

read on

k3102.jpg - 16.34 Kb

ร.ด.ต.ไกรสิงห์ แก้วไพร
รอง สว.(ป)สภ.กุยบุรี กรรมการฯ

Active 

 


Tel. 

 

E-Mail 

 

Location 

 

Age 

 

read on

somboon-ss.jpg - 38.84 Kb

ด.ต.สมบูรณ์ แสงสว่าง
ผบ.หมู่ งาน(ป.)สภ.กุยบุรี ผช.เลขานุการฯ

Active 

 


Tel. 

 

E-Mail 

 

Location

 

Age 

 

read on